Tjenester

Veiledning:
Når man ønsker å utvikle seg eller trenger å gjøre endringer i livet sitt er det ofte lettere når man får hjelp av noen til å finne ut hva man vil, og å drive prosessen i en god retning. Utgangspunktet i den type veiledning vi driver i Aktiv Utvikling er at enhver er ekspert på seg selv, og har ressurser i seg til å gjøre de endringene som trengs for å få det bedre. At noen har tro på en, lytter til en, stiller de gode spørsmålene og bruker de ”riktige” verktøyene, kan åpne opp for ny innsikt, og erkjennelse på veien mot å bli bedre kjent med seg selv.

Gruppeveiledning:
Erfaring tilsier at utvikling og endring krever en bevisstgjøringsprosess, og at det for mange kan være nyttig å delta i en gruppe for å få en økt erkjennelse, og motivasjon til å sette seg mål og finne gode løsninger som fungerer for den enkelte. Å utveksle oppdagelser og erfaringer i en gruppe mens man er underveis i prosessen gir ofte en uvurderlig støtte, og skaper fellesskap og tilhørighet.

Kurs/refleksjonsseminarer:
Dette er opplegg som kan skreddersys ulike behov. Mulige temaer kan være verdier, kommunikasjon, ressurser, mål, selvfølelse, valg og ledelse. Kurs og seminarer vil bestå av undervisning om tema, egenjobbing med ulike enkle, virkningsfulle bevisstgjøringsoppgaver, refleksjon og erfaringsutveksling, samt lette fysiske øvelser og avspenning. 

 

 

 

Kontakt

Aktiv Utvikling Røyskattveien 39 A
4329 Sandnes
Nina: +47 957 30 530
Pål: +47 412 63 756
nina(krøllalfa)aktivutvikling.com; paal(krøllalfa)aktivutvikling.com