Om oss

Nina Aas Eielsen:

Jeg har i mange år jobbet som fysioterapeut, og da hovedsakelig med rehabilitering av hjerneskadde. Etter en periode i attføringsbransjen hvor jeg drev med arbeidsrettet rehabilitering jobber jeg nå ved Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS. 

Gjennom en veiledningsutdannelse jeg har tatt innen gestalt, psykosyntese og konfluent pedagogikk ble jeg klar over at jeg ønsket å jobbe med veiledning for å hjelpe mennesker som vil gjøre endringer i livet. Etter hvert som jeg fikk mer erfaring med veiledning i grupper tok jeg et Masterprogram ved BI som heter Samspill og Ledelse for å få mer faglig kompetanse om grupper og gruppeprosesser. Dette gav meg inspirasjon til å søke Masterutdanning i Rådgivning (Counseling) ved NTNU med tanke på å få mer kunnskap om ulike psykologiske retninger og psykologisk-pedagogiske prosesser. 

Mitt interessefelt er spesielt sammenhengen mellom kropp og sinn, og hvordan man kan bruke kroppen som kunnskapskilde i bevisstgjørings- og utviklingsprosesser. Fokus i  masteroppgaven min  er viktigheten av å se kroppen som meningsbærer, og har tittelen Kroppen – en kilde til oppdagelse og utvikling

Gjennom å bli bevisst egne tanker, kroppsreaksjoner og følelser rundt sitt eget liv og sin situasjon har jeg erfart at mennesker kan få et nytt perspektiv, se nye muligheter og gjøre endringer med hensyn til jobb eller på andre plan som gjør dem mer tilfredse med livet og gir dem bedre helse. 

Det å hjelpe andre til å få et bedre liv gjennom å drive veiledning, gruppeprosesser og undervisning/kurs er noe jeg trives veldig godt med. Jeg er opptatt av å møte den enkeltes behov og samtidig kunne dra nytte av samspillet i en gruppe. Som person er jeg strukturert, målbevisst og empatisk, og jeg er god til å lytte. Jeg er glad i å jobbe med mennesker og jeg liker å være i prosess, på vei, skapende. 

 

 

 Pål Andersen:

  • Står du ved et veiskille i karrieren din og lurer på hvilken retning du skal ta?
  • Er du nyutdannet og lurer på hvordan du skal komme inn på arbeidsmarkedet?
  • Er du ny som leder og trenger en samtalepartner rundt utfordringer du møter?
  • Er du en erfaren leder som står i utfordringer i lederrollen din? 
  • Ønsker du å utvikle deg som person?
  • Vil du bli mer bevisst på verdiene dine?
  • Vil du vite mer om hvilke styrker og utfordringer din personlighetstype kan gi deg?

Da kan jeg hjelpe deg!

Hvordan jeg jobber
Gjennom en grundig og åpen innledende samtale vil jeg – med utgangspunkt i hvor du står i dag, kartlegge dine ønsker og mål. Sammen vil vi gjennom samtaler og oppgaver/øvelser, jobbe oss fram mot det målet duønsker å nå! 

Om meg
Jeg har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med fokus på lederutvikling, refleksjon rundt egen lederrolle og organisasjonspsykologi. I tillegg er jeg sertifisert coach fra Handelshøyskolen BI/WCA, og har fag innen veiledning fra Universitetet i Stavanger. Over 30 års yrkeserfaring - blant annet som leder for ulike organisasjoner, både private, ideelle og frivillige, har gitt meg lang og verdifull erfaring innen mange områder. 

Som din samtalepartner vil du oppleve meg som tillitsvekkende, seriøs og med en rolig og avbalansert væremåte. Jeg har fokus på åpenhet og respekt, og har full taushetsplikt rundt alt vi snakker om.

Som leder i ulike sammenhenger har jeg alltid hatt fokus på utvikling av medarbeidere og vært behjelpelig med utvikling av andre ledere. Jeg har tidligere vært mentor og veileder for flere 3. års bachelorstudenter ved Handelshøyskolen BI. For tiden arbeider jeg som veileder hos Jobbkompetanse, hvor jeg hjelper jobbsøkere med å finne nye yrkesveier. I tillegg er jeg utdannet kursleder, samt vinter- og sommerturleder fra Den Norske Turistforening, er styreleder i Sandnes Turlag, og styremedlem i Anett Andersens Legat.

Mer informasjon på www.paalandersen.no eller https://www.gomentor.no/mentorer/palandersen hvor du også kan bestille time. 

 

Kontakt

Aktiv Utvikling Røyskattveien 39 A
4329 Sandnes
Nina: +47 957 30 530
Pål: +47 412 63 756
nina(krøllalfa)aktivutvikling.com; paal(krøllalfa)aktivutvikling.com