Velkommen til Aktiv Utvikling!

Aktiv utvikling handler om å utvikle seg selv, sine ressurser og sitt potensial. Målet er at man i størst mulig grad lever livet slik man ønsker å leve det. Det finnes ingen ”quick fix-” løsning på å få et godt liv. Gjennom egeninnsats og god dialog kan man bli kjent med seg selv og sine egne verdier og ønsker for livet, slik at man blir mer indrestyrt. Mange av oss handler ofte ut fra andres forventninger, normer og verdier i samfunnet eller familien, eller av behovet for andres aksept, uten at man selv er klar over det. 

For å bli bedre kjent med seg selv, og bli bevisst på sine verdier, ønsker og drømmer trenger man som regel tid til å stoppe opp og reflektere over livet. Man trenger gjerne også en arena der man bare kan være seg selv uten å skulle prestere noe eller bevise noe. I Aktiv Utvikling ønsker vi gjennom veiledning individuelt og i grupper, samt kursvirksomhet å skape slike arenaer. Du kan også finne inspirasjon i boka "Når avtrykk kommer til uttrykk" - skrevet av Nina Aas Eielsen. Mer om dette på Forlaget Vekst.

Kontakt

Aktiv Utvikling Røyskattveien 39 A
4329 Sandnes
Nina: +47 957 30 530
Pål: +47 412 63 756
nina(krøllalfa)aktivutvikling.com; paal(krøllalfa)aktivutvikling.com